CoffeeRoad | Den Globale Handelsplads

Den Globale Handelsplads

Målet med Den Globale Handelsplads er at give emner om global handel og udviklingsspørgsmål en mere fremtrædende plads i undervisningen i folkeskolens ældste klasser og i ungdomsuddannelserne.

Sitet udvikles løbende af en redaktionskomite af lærere og fagfolk i samspil med CoffeeRoad. Hvis du har lyst til at bidrage til sitet eller til vores arbejde, hører vi meget gerne fra dig på coffeeroad@coffeeroad.dk

Læs mere på www.denglobalehandelsplads.dk

Læs om de pædagogisk-didaktiske og kommunikationsstrategiske overvejelser bag sitet her